Information om resultaten av de fortsatta undersökningarna av skolbyggnaden i Haddom


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille