Skol- och studerandevård

Skolhälsovårdens uppgift är att främja elevernas välmående och sunda uppväxt och utveckling. Skolhälsovården är i första hand en förebyggande verksamhet och omfattar inte egentlig sjukvård med undantag för första hjälpen.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle