Yläkoululaisten työelämään tutustuminen eli TET lukuvuonna 2022-2023. Tiedote oppilaalle ja huoltajalle.

TET-tiedote


Julkisesti