Wilman tunnuksia kalastetaan väärennetyn Wilma-sivun kautta / Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida

Wilman tunnuksia kalastetaan väärennetyn Wilma-sivun kautta

Wilman palveluntarjoajan Visman tietoon on tullut, että ulkoinen taho on luonut kopion yhden kunnan/oppilaitoksen Wilman etusivusta. Hyökkääjä pyrkii tämän avulla keräämään käyttäjien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Etusivun kopio on muutoin identtinen oikean Wilman kanssa, paitsi osoitteen .fi-pääte on muutettu.

Toistaiseksi tiedossa on, että hyökkäys kohdistuu ainoastaan yhden kunnan/oppilaitoksen Wilmaan. On kuitenkin syytä varautua siihen, että tällaista voi esiintyä myös muissakin kunnissa/oppilaitoksissa.

Visma on käynnistänyt ehkäisevät toimenpiteet yhdessä viranomaisten kanssa, kalastelusivujen poistamiseksi. Tietojen kalastelusta ja Wilma-tunnusten väärinkäytöksistä tehdään aina rikosilmoitus.

Varmistaaksesi, että olet oikealla Wilma-sivulla

Mikäli epäilet, että tunnuksesi on joutunut vääriin käsiin, vaihda salasana välittömästi oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida

Det har kommit till Wilma-leverantörens kännedom att en utomstående part har gjort en kopia på en kommuns/läroanstalts Wilma-inloggningssida. Man försöker därmed samla in användarnas användarnamn och lösenord. Kopian av inloggningssidan ser i övrigt identisk ut med den riktiga Wilma-sidan, med undantag av att .fi-ändelsen är ändrad.

För närvarande finns ett känt fall, alltså att en kommun/läroanstalt är drabbad. Det är ändå skäl att vara förberedd på att liknande kan förekomma även i andra kommuner/läroanstalter.

Wilma-leverantören Visma har vidtagit förebyggande åtgärder i samarbete med olika myndigheter, för att avlägsna den falska webbsidan. Lösenordsfiske och missbruk av Wilma-lösen leder alltid till brottsanmälan, så även i det här fallet.

Försäkra dig om att du är på rätt Wilma-sida

Om du misstänker att dina Wilma-koder hamnat i fel händer, byt genast lösenord enligt de instruktioner som du får från din läroanstalt.