OPPILAIDEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT / ELEVERNAS LÄKEMEDELSPLAN

Kontakta hälsovårdaren ifall eleven har behov för en läkemedelsplan under skoldagen
Ole yhteydessä terveydenhoitajaan jos oppilaalla on tarve lääkehoidon suunnitelmalle koulupäivän aikana.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle