Generalshagens skola

Nyaste notiser

Skol- och studerandevård 25.03.2021

Skolhälsovårdens uppgift är att främja elevernas välmående och sunda uppväxt och utveckling. Skolhälsovården är i första hand en förebyggande verksamhet och omfattar inte egentlig sjukvård med undantag för första hjälpen.

Läs hela notisen

Rekommendation om skärmtid 10.12.2018

Läs hela notisen

Uppdateringar av elevadministrationsprogram 24.01.2017

Uppdateringar av elevadministrationsprogrammen sker tisdagar kl. 15.00 - 16.00. Driftsavbrott är möjliga under denna tid.

Rekisteriseloste - Registerbeskrivning 07.09.2016

Läs hela notisen

Får du ingen e-post? 19.09.2013

Får du ingen e-post när du vill registrera dig eller när du beställer nytt lösenord?

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.32.20.2 © 2000-2021 Visma