OPPILAIDEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT / ELEVERNAS LÄKEMEDELSPLAN

Ole yhteydessä terveydenhoitajaan jos oppilaalla on tarve lääkehoidon suunnitelmalle koulupäivän aikana.
Kontakta hälsovårdaren ifall eleven har behov för en läkemedelsplan under skoldagen


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille