Tessjö skola

Nyaste notiser

OPPILAIDEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT / ELEVERNAS LÄKEMEDELSPLAN 30.06.2020

Kontakta hälsovårdaren ifall eleven har behov för en läkemedelsplan under skoldagen Ole yhteydessä terveydenhoitajaan jos oppilaalla on tarve lääkehoidon suunnitelmalle koulupäivän aikana.

Läs hela notisen

SKOLHÄLSOVÅRDEN UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDET 18.3-13.4 / KOULUTERVEYDENHUOLTO POIKKEUSTILAN AIKANA 18.3-13.4 19.03.2020

Läs hela notisen

Uppdateringar av elevadministrationsprogram 24.01.2017

Uppdateringar av elevadministrationsprogrammen sker tisdagar kl. 15.00 - 16.00. Driftsavbrott är möjliga under denna tid.

Rekisteriseloste - Registerbeskrivning 07.09.2016

Läs hela notisen

Får du ingen e-post? 19.09.2013

Får du ingen e-post när du vill registrera dig eller när du beställer nytt lösenord?

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.32.20.2 © 2000-2021 Visma